Hlubinná psychologie a zvířata

HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE

Psychologie a zvířata

Proč propaguji téma hlubinné psychologie a vztahu ke zvířatům a planetě ve veřejném prostoru? Protože vnímám důležitost toho, abychom pochopili a uvědomili si co je vždy v základu našich postojů. Tedy i toho, jestli jsme lhostejní k utrpení zvířat nebo stavu planety. 

Naše rozhodnutí o čemkoliv není svobodné do té doby, než jsme plně informovaní, kdy a kde vznikly jeho základy, důvody proč to vidíme právě takhle. Někdy totiž vznikají naše důvody daleko v naší historii, v našem dětství a my si to neuvědomujeme. Tomu vlivu se říká rodinný vzorec a je často neúprosně silný. 

Proto je užitečná hlubinná psychologie, protože nás učí poznat, pochopit a hlavně uvědomit si i to, co jsme už zapomněli – ale co nás denně ovlivňuje. A díky čemuž nemáme často plně svobodnou vůli. Ano, až tak závažné naše nevědomé důvody někdy mohou být. 

DILEMATA 

Hlubinná psychologie do velké  míry vysvětluje náš vztah ke zvířatům. A to nejen ten individuální, ale i – a hlavně – ten kulturní, celospolečenský.

A dokáže velmi efektivně vysvětlit i dilemata typu proč některá zvířata ve společnosti „jíme“ a jiná ne. Proč dokážeme „nevidět“ jatka, i když nám vadí, co se na nich děje, než naše maso doputuje na talíř.  

JAK? 

Jak to vše funguje? Prostřednictvím mechanismů psychiky, které známe právě z hlubinné psychologie. Jedná se o mechanismy, které probíhají na nevědomé úrovni – a které si tedy většinou nejsme schopni uvědomit.

PROČ? 

Funkcí takových mechanismů je chránit nás před negativními emocemi, v případech, kdy prožíváme vnitřní konflikt. 

Tedy nejen ve vztahu ke zvířatům, ale vždy, kdy bychom si měli uvědomit něco, co by vyžadovalo třeba změnu postoje. 

Inspirace jak žít vědomě ve vztahu ke zvířatům:
Share

Napadá vás spolupráce?

Ozvěte se, probereme to a třeba společně něco vymyslíme!

    Start typing and press Enter to search