ROZVOJOVÉ KURZY

Společný, sdílený, týmový rozvoj dokáže výborně podpořit naše individuální témata. Ostatní lidé nás dokážou inspirovat, obohacovat díky sdílení – ale také nám zrcadlí naše největší rozvojová témata někdy výrazně efektivněji, než jak to může dojít nám samotným nebo při individuální rozvojové práci.

Týmový rozvoj je navíc díky prožitkovému zaměření efektivní díky přímo prožité zkušenosti, takže si i více zapamatujeme.

V kurzech, kde se spolu setkáme, se vždy sejdeme nad určitým tématem, pro které pro vás připravím několikahodinový program. Vy sami, a zároveň s ostatními do té míry, do jaké se vám to bude líbit, si budete hledat pomocí týmového koučinku odpovědi na své otázky.

Nejoblíbenějšími jsou dlouhodobě témata Intenzivní seberozvoj a Najdi svůj dreamjob.

JAK TO PROBÍHÁ:

Témata jako profese, životní naplnění, vztahy nebo sebepoznání…to jsou hlavní oblasti, které jsou náplní jednotlivých kurzů, které najdete na webu RozvojMeBavi.czNaučme se.cz.

Pravidelně se také scházíme v rozvojových skupinách, kam dochází účastníci a účastnice, kteří chtějí dál pokračovat v týmovém rozvoji.

Objednávat se můžete online formulářem nebo stejně také na serveru NaučmeSe.cz