Jungiánská psychoterapie

Ráda vás budu také provázet vašimi náročnými životními obdobími, hledat s vámi životní smysl nebo způsob, jak změnit váš život.

V poradenské nebo psychoterapeutické práci budeme využívat analytickou psychologii C. G. Junga. Ta spočívá v tom, že si společně se mnou budete postupně uvědomovat někdy hluboké a nevědomé příčiny vašeho jednání a chování. A po té, co je poznáte, je budete moci změnit. Týká se to vztahů, opakování stejných chyb, ale i pracovních nebo kariérních otázek.

Pracovat budeme nejen formou rozhovoru o aktuálních problémech, ale třeba i o snech. Věnovat se můžeme přáním a fantazii pomocí speciálních technik – imaginace, kreslení, práce s obrazy, pískem v technice Sandspiel.

Při nich není hlavním cílem mluvit, ale jít přímo k emoční nebo nevědomé stránce vašich otázek. To, abyste své odpovědi spíše cítili.

V krizových situacích využijeme metody krizové intervence. Ty vám pomohou znovu získat stabilitu a pocit větší jistoty, a umožní vám tak následně konstruktivněji řešit vaše aktuální problémy.

Uvědomuji si, jak náročné někdy řešení náročných témat může být – a proto se vždy budeme snažit o maximální respekt k vašim potřebám a to, abyste se cítili dobře. A zároveň měli dobrý pocit z toho, že i když vaše cesta je třeba momentálně náročná, vy na ní uvidíte východisko a postupně se budete cítit se svým životem zase spokojení.

NA CO PSYCHOTERAPIE FUNGUJE:

Pokud chceme dělat hlubší a opravdové změny ve svém životě – v přístupu ke druhým ve vztazích, i práci, a hlavně sami k sobě. Pokud se chceme zbavit automatických vzorců chování, které nás blokují v různých oblastech života.

Pokud hledáme, kým jsme.

Je dlouhodobější, než koučink, ale řeší také složitější otázky. Můžeme se při ní změnit v hloubce, zbavit emočních zátěží až z dětství nebo mládí a hlavně: můžeme si vydefinovat nový způsob života, a pustit se do něj.