VÝBĚRY A ROZVOJ – AC/DC

Přes 12 let se věnuji také výběru a rozvoji v organizacích. Nabízím vám proto spolupráci od návrhu skladby výběrového programu – Assessment Centra, po jeho realizaci s mými zkušenými kolegy – psychology. Assessment Centrum je v současné době nejvhodnější metodou, jak „změřit“ potenciál nově příchozích adeptů, jak je porovnat s vašimi požadavky. Hodí se jak na specializované pozice, tak na výběr nejvyšších leaderů.

Během půldenního nebo celodenního programu spolu s námi uvidíte vaše kandidáty v předem připravených modelových situacích, zjišťujících jejich kompetence. Seznámíme vás s výsledky jejich psychodiagnostiky, kterou spolu před Assessment Centrem navrhneme v závislosti na popisu pozice, kterou chcete obsadit.

V závěru, na konferenci hodnotitelů, budeme propojovat všechny výsledky jednotlivých kandidátů – a tím zajistíme pro váš výběr nejvyšší možnou spolehlivost pro finální rozhodnutí.

Development Centra jsou obdobou Assessment Center, připravují se ale už pro stávající zaměstnance, talenty nebo při změnách v organizaci, týmech.

Umožňují zjistit aktuální stav potenciálu a prokazovaných dovedností vašich lidí, a následně sestavit rozvojový plán pro každého z nich nebo pro jednotlivé týmy.

Metodikou jsou Development Centra podobná, velký důraz pak zaslouží právě individuální rozvojový plán.

Ve spolupráci s kolegy nabízíme také zpětné vazby na aktuální úroveň kompetencí pro samotné zaměstnance, které jim vždy bude předávat psycholog/žka. To zajistí bezpečné a profesionální zázemí pro každého zaměstnance, které můžeme propojit rovnou se zahájením samotného rozvoje.