Do-Gooder Derogation

Do-Gooder Derogation

Většina lidí, kteří se rozhodli preferovat rostlinnou stravu, se někdy setká s negativními reakcemi okolí. Podle jedné ze studií byli vegani před několika lety okolím hodnoceni jako nejméně oblíbení hned po uživatelích tvrdých drog (MacInnis and Hodson, 2017). A i když se situace nyní s urychlením vstupu veganství do mainstremu díky klimatické krizi nyní zlepšila, negativní reakce stále nezmizely zcela úplně. A to ani vůči lidem, kteří šetří vodou, žijí podle principů zero waste nebo třeba „jen“ preferují jízdu na kole. Studie ukazují, že pokud se lidé chovají odpovědněji, ostatní je velmi často vnímají více negativně (Minson, Monin, 2012; Zane, Irwin, and Reczek, 2016; Sparkman, Attari, 2020).

Proč tomu tak je?

Zdá se, že důvodů je víc, ale jedním ze společných jmenovatelů je jev, který v psychologii nazýváme Do-Gooder Derogation. Přeložit by se dal něco jako znevažování toho, kdo dělá něco lépe (= odpovědněji), než my sami. Probíhá většinou bez pevných argumentů. Zní to paradoxně: proč bychom měli znevažovat někoho, kdo jedná eticky, navíc vůči někomu jinému a v situacích, které se ho to ani nemusí přímo týkat?

Odpovědí jsou obranné mechanismy. Tedy psychologický jev, který má různé podoby a jediný cíl: aby minimalizoval nebo odstranil prožívání negativních emocí u „degradujícího“. V tomto případě z vlastních neřešených etických dilemat, které si lidé znevažující ostatní, ani nemusí být vědomi – mnoho z takových dilemat a vnitřních konfliktů se děje právě na nevědomé úrovni (a tvoří samotný základ toho, proč lidi některá zvířata jedí a jiná ne – o tom bude další díl Vegan Psychologie).

Do-Gooder Derogation přináší degradujícímu pocit úlevy v tom, že odstraňuje nutnost přemýšlet nad sebou samým.

A jak to může pomoci veganům a vegankám?

Do-Gooder Derogation je tzv. kognitivní zkreslení na straně toho, kdo degraduje někoho, kdo se chová odpovědněji.

Vědomí toho, že někdo jedná na základě svého vlastního zkreslení vnímání je racionálním základem pro to, aby si takové zkreslené reakce lidi, na které taková reakce míří, nebrali osobně. Je základem pro to, aby jim to nemuselo být líto, vyvolávat v nich bezmoci, agresi, lítost – zkrátka všechny emoce, které nekonstruktivní a nefér reakce typu Do-Gooder Derogation vyvolávají.

Naopak. Hlavním doporučením a dalším krokem je dát svému odpovědnějšímu přístupu ke světu vážnost a pozitivní význam, jaké si zaslouží. Tedy především přerámovat je na pozitivní emoce, hrdost na schopnost chovat se odpovědně, pomáhat.

KDE VEGAN PSYCHOLOGII NAJÍT:
 
 
Share with

Start typing and press Enter to search